Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 kerkbladen

Jaarverslag Vakantiegeld delen 2018

Ook in 2018 is de werkgroep Vakantiegeld delen weer actief geweest. Bij deze een eindverslag.

In 2018 hebben we € 15.000 toegekend. Dat kon, omdat we van vorig jaar nog geld over hadden. Dit jaar is er ong. € 9800 binnengekomen.

Een belangrijk bedrag is gegeven aan City of Cultures, een organisatie die ouders met kinderen uit onze doelgroep een dagje Efteling aangeboden heeft. Dat is gebeurd in combinatie met andere sponsoren.

Daarnaast hebben we op 38 adressen wat ontspanning kunnen bieden in verschillende vormen.

Dat alles konden we slechts doen door de vele donaties en collectes van particulieren en kerken.

Daarvoor danken wij u uit naam van alle mensen die betrokken zijn.

Rest ons te melden dat er, ondanks alle giften, op dit moment toch nog een wachtlijst is van 3 adressen. Die zijn doorgeschoven naar 2019.

Met dank, namens de WSIDA-werkgroep Vakantiegeld delen, Rein van Eck.

NL85 INGB 0009 5565 79. Giften zijn aftrekbaar voor de belasting.