Over ons

De werkgroep vakantiegeld delen is ontstaan uit de werkgroep Armoede van de Raad van Kerken te Wageningen en is dus een oecumenisch initiatief. De Dominicanen in Amsterdam zijn ons voorbeeld geweest. We zijn onderdeel van: WSIDA, Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten. We zijn een werkgroep met de ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Het rekeningnummer is:

NL85 INGB 0009 5565 79 t.n.v. WSIDA Werkgroep Vakantiegeld Delen te Wageningen.

 

De werkgroep benadert door middel van een flyer en berichten in de diverse kerkbladen de kerkleden van die kerken in de periode dat het vakantiegeld wordt uitbetaald.

De op die manier verkregen gelden worden gedoneerd aan mensen die niet in staat zijn om zelf hun recreatie/vakantie te betalen. De term: recreatie wordt in dit geval ruim gezien.

Bij voorkeur werken we met contacten via hulpverleners van diverse instanties, kerkelijk of niet-kerkelijk.

Er is kascontrole door een kascommissie die wordt samengesteld door WSIDA.